ERROR: Nieprawidłowy identyfikator statku powietrznego: